Građevinarstvo

Građevinarstvo

 

- Praćenje objekta pri izgradnji i eksploataciji.

- Situaciono snimanje početnog stanja.

- Geodetsko obeležavanje objekta, i prateće infrastrukture.

- Protokol regulacije.

- Kontrola temelja objekta (snimak temelja).

- Nivelacija terena, reljefni prikaz.

- Kontrola, provera vertikalnosti objekta.

- Praćenje sleganja objekta, postavljanje repera na objektu.

- Geodetsko snimanje zatečenog stanja objekta.

- Geodetsko snimanje i obeležavanje podzemnih vodova, instalacija i objekata.

- Računanja kubatura iskopa i nasipa.

- Geodetsko snimanje fasada objekata i prikazivanje u analognom i digitalnom obliku.

- 3D snimanje objekta – skeniranje.

- Specifikacija i premer unutrašnjih prostorija.

- Izrada elaborata geodetskih radova.

- Tehnički prijem objekta – upotrebna dozvola.

gradj