Katastarski poslovi

Katastarski poslovi

 

- Geodetsko snimanje i ucrtavanje objekta u katastar – Geodetski snimak

- Izrada situacionog plana.

- Izrada katastarsko-topografskog plana.

- Omeđavanje katastarskih parcela.

- Deoba katastarski parcela.

- Spajanje katastarskih parcela.

- Interna deoba katastarskih parcela – Način korišćenja.

- Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na terenu.

- Indentifikacija (pronalaženje) katastarskih parcela na katastarskom planu, aero i satelitskom snimku.

- Formiranje građevinskih parcela.

- Projekat preparcelacije – Projekat geodetskog obeležavanja.

- Elaborat etažiranja – specifikacija posebnih delova objekta.

- Geodetsko merenje udaljenosti kladionica od škola.

- Pribavljanje dokumenata – List nepokretnosti, Kopija plana, Informacije o lokaciji, Plan podzemnih vodova, itd.

slika2